Przeskocz do treści Przeskocz do menu

"Silne wartości w małej społeczności!"

Zobacz stronę tego projektu Ikona otwórz w nowym oknie

Okres realizacji:

Cele projektu „Silne wartości w małej społeczności!” to: wzmocnienie zaangażowania i kompetencji 48 liderek i liderów z gminy Biłgoraj do przyjęcia odpowiedzialności za ważne dla lokalnej społeczności sprawy oraz upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości mieszkanek i mieszkańców na temat wartości zawartych w traktatach unijnych i Karcie Praw Podstawowych.
Grupą docelową projektu jest 48 osób – liderek i liderów z gminy Biłgoraj, którzy chcą realizować wartości demokratyczne na poziomie lokalnym poprzez zapoczątkowanie procesu dialogu obywatelskiego. Odbiorcami kampanii medialnej są mieszkanki i mieszkańcy gminy Biłgoraj.

Główne działania to:
-ścieżka edukacji, a w niej warsztaty edukacyjne,
-ścieżka medialnej kampanii obywatelskiej, a w niej warsztaty medialne. sesje Q&A, cykl bilbordów, film podsumowujący projekt,
-ścieżka dialogu z innowacyjnymi patrolami obywatelskimi i otwartymi spotkaniami konsultacyjnymi,
-ścieżka włączenia z inicjatywami edukacyjna–animacyjnymi
-ścieżka podsumowania, z galą podsumowującą rezultaty projektu

Działania projektu realizowane będą na terenie gminy Biłgoraj na terenie miasteczka i wiosek.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Dąb” w Ciosmach.

Sfinansowano przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności

Zobacz wszystkie Ikona klawisza w prawo

Ikona wstecz Wróć do projektów

Ikona do góry