Przeskocz do treści Przeskocz do menu

O nas

Fundację założyła grupa osób od wielu lat związanych z Trzecim Sektorem, którzy mają doświadczenie działalności w różnych organizacjach, ale wspólnie dostrzegli podobne problemy i wyznaczyli sobie wspólne cele. Ich wspólnych dążeniem jest rozwijanie i realizacja pasji. Stąd nasza misja:

Inspirujemy do życia z pasją

Cele naszej Fundacji:

Cele główne:

 1. Wsparcie wszechstronnego rozwoju oraz edukacja dzieci, młodzieży i ich rodzin;
 2. Wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 3. Rozwój świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej, upowszechnianie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

Cele szczegółowe:

 • wspieranie, promowanie rozwoju społecznego, obywatelskiego i gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i turystyki,
 • działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet i działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz innych grup dyskryminowanych
 • wspieranie kultury, sztuki, tradycji i dziedzictwa narodowego,
 • działania na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działania edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne, wspomagające rozwój dzieci i rodzin,
 • działalności na rzecz osób starszych
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • wspieranie rozwoju oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  i z chorobami rzadkimi
 • działania na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii, innowacji
  i przemysłów kreatywnych
 • wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne, finansowe organizacji pozarządowych.
Ikona do góry