Przeskocz do treści Przeskocz do menu

No i cóż, że wiek!

Okres realizacji:

Celem projektu „No i cóż, że wiek!” jest zwiększenie udziału 100 osobowej grupy seniorów po 60 r. ż. z Powiatu Biłgoraj w życiu lokalnym w okresie od maja do grudnia 2020 r.

W projekcie odbędą się:

– interaktywne warsztaty,

– obywatelską senioralną kampanię edukacyjną,

– wizyty studyjne,

– inicjatywy obywatelskie – Seniorzy dla społeczności,

– utworzenie obywatelskiego klubu „Seniorklubu”,

– spotkanie podsumowujące projekt,

Istotą projektu jest też wzmocnienie współodpowiedzialności seniorów za sprawy lokalne i ukazanie korzyści płynących z angażowania się w życie społeczności. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju.

Projekt „No i cóż, że wiek!” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Zobacz wszystkie Ikona klawisza w prawo

Ikona wstecz Wróć do projektów

Ikona do góry