Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Szkolny Budżet Obywatelski W Korytkowie Dużym

Dotyczy projektu: Jesteśmy młodzi - o obywatelskość nam chodzi!.

Szkolne Budżety Obywatelskie podobnie jak Budżety Obywatelskie to doskonały sposób na autentyczne zaangażowanie obywatelskie i współdecydowanie w ważnych sprawach lokalnych. Któż jak nie mieszkańcy wiedzą jakie są potrzeby w ich wspólnotach, począwszy od potrzeb typowo infrastrukturalnych po te związane z potrzebami i zmianami społecznymi. Zatem Szkolne Budżety Obywatelskie (SBO) to rodzaj praktycznego narzędzia partycypacji za pomocą którego cała społeczność szkolna może zadecydować w jaki sposób rozwiązywać dany problem jak realizować konkretne pomysły, projekty.

SBO to także sposób na naukę przedsiębiorczości, podniesienie zaangażowania społecznego, stworzenie przestrzeni do debaty i integracji. Budżet obywatelski jest więc wyrazem demokratycznego sposobu zarządzania gminą, miastem, szkołą.

Biorąc pod uwagę wszystkie pozytywne aspekty takiej formy partycypacji, młodzież uczestnicząca w projekcie zadecydowała, iż przeprowadzi symulację w formie takiego SBO w swojej społeczności szkolnej. Pierwszym krokiem było przygotowanie regulaminu i ogłoszenia o SBO w szkole wraz szczegółowymi informacjami o naborze projektów, zasadach głosowania na dany projektu i zasadach wyboru. Cały proces trwał ok. miesiąca, grupy nieformalne przygotowały swoje pomysły na projekty w kilku kategoriach: sport, kultura; kultura i tradycja lokalna; edukacja, rozwój zainteresowań, ekologia, wolontariat. Kolejnym krokiem było głosowanie na zgłoszone projekty. Ostatecznie 9 marca komisja SBO oceniała wszystkie projekty, które wpłynęły. Oceniane było spełnienie wymogów regulaminowych, następnie ogłosiła zwycięski projekt, który miał najwięcej głosów oraz spełniał wszystkie wymogi. Projekt ten dotyczył przeprowadzenia warsztatów z tradycji i obrzędów wiosennych oraz związanych z Wielkanocą dla społeczności szkolnej w celu zachowania i kultywowania lokalnej tradycji, w tym tradycji pisania pisanek według wzoru biłgorajskiego. Warsztaty te odbyły się 17 marca i były zwieńczeniem całej symulacji.

Symulacje odbywają się w ramach projektu realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Ikona wstecz Wróć do aktualności

Ikona do góry