Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Nie(zwykłe) spacery.

Dotyczy projektu: "Silne wartości w małej społeczności!".

Patrole obywatelskie to np. spacery, wyjścia w plener, spotkania z mieszkańcami, to też zwyczajna przechadzka, gdzie można było też zobaczyć piękno swojej okolicy, dostrzec te rzeczy, które na co dzień omijamy a które są warte zatrzymania jak np. lokalne pomniki, miejsca pamięci, ciekawa architektura, piękna zieleń. W naszym projekcie „Silne wartości w małej społeczności!” mają na celu obserwację co działa nie do końca dobrze, co warto poprawić, jakie wartości są przestrzegane, a jakie nie są, są okazją do budowania relacji z mieszkańcami. Generalnie przyczyniają się do poprawy jakości życia w danej społeczności.

Za nami już dwa takie patrole obywatelskie: majowy w Bukowej i czerwcowy w Ciosmach. Ich celem było sprawdzenie, czy w naszej społeczności respektowane są wartości najmłodszych i ich rodzin.

Święto Dnia Dziecka sprzyjało spotkaniom z młodymi mieszkańcami gminy Biłgoraj, omawianiem potrzeb dzieci, ich opiekunów, kobiet samotnie wychowujących dzieci i rodzin z osobami z niepełnosprawnościami. Wspólnie dyskutowaliśmy nad możliwymi rozwiązaniami, które mogłyby poprawić jakość życia tych grup.

Jednym z kluczowych tematów była konieczność zwiększenia świadomości oraz promowanie przestrzegania praw dzieci i ich rodzin w szkołach, urzędach, podwórkach, placach zabaw. Inny cel to wzrost wiedzy na temat Karty Praw Podstawowych i wartości UE w odniesieniu do rodziny, dzieci.

W czasie spotkań uczestniczki/cy dostrzegli problemy, które chcą rozwiązać: np. niewystarczająca wiedza mieszkańców w miejscowościach Bukowa i Ciosmy na temat praw przysługujących członkom rodzin, jak również niska świadomość dotycząca praw dzieci. Równouprawnienie kobiet samotnie wychowujących dzieci, problemy rodzin z osobami z niepełnosprawnościami itp.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Bukowej i Ciosmów za aktywny udział w patrolach i cenne uwagi.

Sfinansowano przez Unię Europejską.

Ikona wstecz Wróć do aktualności

Ikona do góry