Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Proszę państwa: oto kanapa!

Dotyczy projektu: Jesteśmy młodzi - o obywatelskość nam chodzi!.

Jest wygodna, miękka, funkcjonalna, pomieści kilka osób, można na niej wygodnie usiąść, odpocząć, poczytać książkę. Młodzi z Soli sami wybrali jej kształt, kolor i umieścili ją w bibliotece.

Kilkanaścioro młodych ludzi przeszło długą drogę, aby kanapa stała się sercem ich szkolnej biblioteki. Zorganizowali oni planowanie partycypacyjne, czyli technikę, której przedmiotem jest podejmowanie decyzji o wyglądzie i kształcie jakiejś przestrzeni, w tym wypadku ich szkoły.

Na początku młodzi architekci odbyli wizję lokalną w różnych częściach szkoły, zastanawiając się co można byłoby zmienić, aby ułatwić młodzieży życie w szkole. Dyskutowali na temat potrzeb z rówieśnikami i samorządem uczniowskim. Kreślili plany, dokonywali pomiarów, rozmawiali o kolorach, kształtach, konsultowali się z dyrekcją i nauczycielami. Podsumowaniem dyskusji i debat było podjęcie ostatecznej decyzji co do zmiany przestrzeni biblioteki, w której powstał Klub Aktywności Obywatelskiej. Proces został zamknięty podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie kanapy.

Czemu będzie służyła zmieniona przestrzeń? Mówi o tym sama młodzież:

– „Będzie to miejsce, gdzie uczniowie naszej szkoły będą czuli się swobodnie.”

– „Miejsce dobre do odpoczynku przed zajęciami, na przerwach i po zajęciach lekcyjnych.

Przestrzeń do swobodnego czytania książek. W naszej szkole brakowało miejsca do odpoczynku.”

– „Będziemy się tu spotykać, rozmawiać, planować inne wydarzenia. Będzie to miejsce spotkań Klubu Aktywności Obywatelskiej”

Dzięki realizacji symulacji młodzi planiści podnieśli świadomość, iż mogą wpływać na kształt otoczenia i ład przestrzenny, realizując w ten sposób swoje i społeczne potrzeby.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Ikona wstecz Wróć do aktualności

Ikona do góry