Przeskocz do treści Przeskocz do menu

A może na spacer?

Dotyczy projektu: "Silne wartości w małej społeczności!".

Sondaże uliczne, spotkania z mieszkankami i mieszkańcami, wywiady, obserwacje w terenie, spacery badawcze to elementy świadomego, odpowiedzialnego zaangażowania w społeczności. Korzystano z nich w czerwcu b.r. w ramach projektu „Silne wartości w małej społeczności!” w Biłgoraju, Ciosmach i Bukowej.

Co można zrobić dla bezdomnych zwierząt w powiecie biłgorajskim? Jak reagować na krzywdę zwierząt? Jak można pomóc schroniskom z psami?

Spotkanie z mieszkańcami Wioski Dziecięcej było okazją do rozmowy o wartościach, problemach i potrzebach, jakie za nimi stoją. Były okazją do obserwacji, czy prawa osób narażonych na wykluczenie społeczne są respektowane.

Z kolei patrol obywatelski w Bukowej pozwolił znaleźć odpowiedź na pytanie, jak dbać o prawa kobiet, jak zmieniać przekonania, które nie służą i jak mieć wpływ na społeczność lokalną.

Badano korzyści, prawa i obowiązki w działaniach w grupach formalnych i nieformalnych, w stowarzyszeniach i kołach.

Patrole obywatelskie w społeczności sa innowacją na skalę lokalną. To również współtworzenie, partnerstwo i współodpowiedzialność. Dzielenie się odpowiedzialnością za projekt oraz podejmowanie wspólnych decyzji wzmacniają w ludziach postawę proaktywną, poczucie sprawczości, odpowiedzialności i własnej wartości.

Efektem patroli będą inicjatywy obywatelskie, przyczyniające się do rozwiązania wielu lokalnych problemów.

Sfinansowano przez Unię Europejską.

Ikona wstecz Wróć do aktualności

Ikona do góry