Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Młodzież z wizytą w PCK

Dotyczy projektu: Jesteśmy młodzi - o kulturę nam chodzi!.

Czy wiemy jaka jest najstarsza organizacja humanitarna w Polsce, jakie inicjatywy organizuje, jakie są jej działania?

Polski Czerwony Krzyż, bo o nim mowa, jest najstarszą organizacją humanitarną w Polsce, która prowadzi bardzo szerokie działania humanitarne, pomocowe dla wielu różnych grup i osób potrzebujących pomocy.

Z szczegółowymi inicjatywami oraz konkretnymi możliwościami udziału w tych inicjatywach miała możliwość zapoznania się grupa młodzieży z Bukowej, która uczestniczyła w wizycie w PCK oddział w Biłgoraju 25 października br. Na miejscu młodzież mogła usłyszeć, zobaczyć, poznać i doświadczyć codzienną działalności np. rozdawania pomocy żywnościowej potrzebującym, kursów dla uchodźców itp. Wśród wielu kierunków działań PCK w Biłgoraju ważne były inicjatywy dot.:

– prowadzonej działalności na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi.

– działalności charytatywnej i pomocowej osobom w kryzysie w tym np. dotyczącej pomocy społecznej np. usługi opiekuńcze, oraz działa na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

– wspieranie i organizowanie czasu osób starszych

– organizowanie pomocy humanitarnej dla uchodźców oraz ich wspierania w Polce

Ale grupę szczególnie zainteresowała inicjatywa związana ze szkolnymi kołami PCK. Pytania dotyczyły tego, jak funkcjonują, jaka jest ich rola w społecznościach lokalnych?

Wszystkie inicjatywy młodzież mogła zobaczyć od „kuchni” z nadzieją, iż będą one inspiracją do realizacji podobnych inicjatyw w swoim środowisku.

Wizyta odbyła się w ramach Projektu „Jesteśmy młodzi – o kulturę nam chodzi” współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2001-2030.

Ikona wstecz Wróć do aktualności

Ikona do góry