Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Młodzież z Dąbrowicy ma głos!

Dotyczy projektu: Jesteśmy młodzi - o obywatelskość nam chodzi!.

W potocznym myśleniu o tym kto ma głos, co więcej, kto podejmuje decyzje w małych społecznościach lokalnych, w pierwszej kolejności myślimy o władzach lokalnych, gminie, potem schodzimy na obszar sołectwa. Sołtys jest tą osobą, która jest przedstawicielem i wyrazicielem potrzeb lokalnych. Żeby dowiedzieć się jakie są te potrzeby sołtys zwołuje „spotkanie sołeckie” na którym dorośli mieszkańcy mogą o swoich problemach i potrzebach rozmawiać, współdecydować. I to jest partycypacja, tyle że „dorosłych”

W symulacji wymyślonej przez grupę młodzieży z Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy chodziło o to aby to młodzież była na miejscu tych dorosłych, tak aby mogła zdiagnozować lokalne problemy, wyrazić w formie konkretnych potrzeb ale widzianych z perspektywy ludzi młodych.

Grupa młodzieży przystąpiła do działania tj. do symulacji na wzór zebrań sołeckich. Żeby sprofilować tematykę młodzi zdecydowali, ze symulację rozpoczną od diagnozy lokalnej ale w tematyce, który im się wydał istotny tj. poczucia tożsamości lokalnej.

W tym celu w XII ub. roku młodzież przygotowała ankietę diagnostyczną skierowaną do całej społeczności szkolnej, w której pytano m.in. o wiedzę na temat historii Dąbrowicy i okolicznych miejscowości, wiedzę oraz kultywowanie lokalnej tradycji przez młodzież i mieszkańców

Po zakończeniu badania młodzi dokonali analizy ankiet. Jednym z pytań na które odpowiadali ankietowani było ,, Jaką inicjatywę chciałbyś aby zorganizowano w twojej okolicy?

Spośród kilku proponowanych odpowiedzi najwięcej głosów zdobyła inicjatywa spotkania z regionalistą oraz przygotowanie wystawy pamiątek rodzinnych i zaprezentowanie regionalnych potraw.

Tematyka historyczna mocno wybrzmiała w ankiecie, pojawiły się także wypowiedzi ankietowanych o zorganizowaniu warsztatów historycznych z połączenia wyżej wymienionych pomysłów.

Biorąc pod uwagę charakter symulacji oraz wyniki badania grupa zdecydowała o zorganizowaniu wydarzenia które łączyłoby spotkanie sołeckie z wystawą i prelekcją nt. lokalnej kultury historii i tradycji.

Finał symulacji miał miejsce 20 stycznia br. W pierwszej części zostały przedstawione wyniki i wnioski badania na symulowanym spotkaniu sołeckim z sołtysem i radnym Gminy Biłgoraj Panem Wiesławem Maciocha. Ze względu na pandemię spotkanie ze społecznością szkolną odbyło się online. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel GOK – Pan Dominik Róg, który przedstawił nie tylko działalność GOK ale przede wszystkim przygotował obszerny wykład nt. lokalnej historii, tradycji i obrzędowości.

Następnie odbyła się wystawa i jednocześnie prezentacja lokalnych tradycji, w tym kulinarnych, rzemieślniczych, starych pamiątek itp. Cała społeczności szkolna miała możliwość wysłuchania ciekawych wykładów, pokazów przygotowanych przez uczestników projektu.

Dzień był intensywny i pełen wrażeń, a ogrom zaangażowania, chęci i motywacji do działania uczestników symulacji, którzy podjęli się tego zadania pokazuje, że Młodzi też mają coś do powiedzenia ale też do zrobienia. Młodzi w Dąbrowicy mają głos!

Symulacje odbywają się w ramach projektu realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Ikona wstecz Wróć do aktualności

Ikona do góry