Przeskocz do treści Przeskocz do menu

"Młodzi i Starsi Razem dla Ekologii: Sprzątanie Świata w Ciosmach"

Dotyczy projektu: „Obywatelski challenge – włącz się!".

Inicjatywa rozpoczęła się o godzinie 14:00, kiedy to mieszkańcy Ciosmów zebrali się pod Remizo-świetlico, gotowi do działania. Wyposażeni w rękawice i worki na śmieci, pełni werwy gotowi podjąć się trudu sprzątania swojego otoczenia. Jednak to, co wyróżniało tę inicjatywę, to nie tylko praktyczne działania ekologiczne, ale także wspólnota, która się wokół niej tworzyła.

Organizatorzy Sprzątania Świata w Ciosmach postawili sobie za cel nie tylko usunięcie śmieci i uporządkowanie okolicy, ale także promowanie dobrych praktyk i pokazania, że o środowisko muszą dbać wszyscy. Dla wielu uczestników była to okazja nie tylko do działania na rzecz przyrody, ale także do spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi. Podczas akcji sprzątania, uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń i pomysłów na działania proekologiczne. Takie wspólne planowanie bardzo przyczynia się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców i zachęca ich do podejmowania codziennych działań na rzecz ochrony środowiska. Nie można zapomnieć również o roli dzieci i młodzieży podczas tego wydarzenia. Młodsze pokolenia aktywnie uczestniczyło w akcji, ucząc się od starszych o znaczeniu ochrony przyrody i ekologii. To ważne, że inicjatywa ta nie tylko integrowała różne grupy wiekowe, ale także przekazywała młodszym pokoleniom wartości związane z troską o swoje środowisko.

Sprzątanie Świata w Ciosamach to doskonały przykład lokalnej inicjatywy, która może przynieść wielkie korzyści zarówno dla środowiska, jak i społeczności. Działania te nie tylko pomagają w zachowaniu czystości otoczenia, ale także budują więzi międzyludzkie i podnoszą świadomość ekologiczną. To pokazuje, że każdy może wnieść swój wkład w ochronę naszej planety, niezależnie od wieku czy doświadczenia.

Wszystkim uczestnikom Sprzątania Świata w Ciosamach należą się podziękowania za ich zaangażowanie i wkład w poprawę stanu środowiska naturalnego. Ta inicjatywa jest inspiracją dla innych społeczności, aby również działać na rzecz ochrony przyrody i budowania lepszego jutra dla przyszłych pokoleń.

Inicjatywa odbyła się w ramach projektu „Obywatelski challenge – włącz się!” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
i Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Ikona wstecz Wróć do aktualności

Ikona do góry