Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Młodzi chcą rządzić!

Dotyczy projektu: Jesteśmy młodzi - o kulturę nam chodzi!.

Może to hasło wydać się nieco dwuznaczne, ale za nim kryje się ogromna chęć i energia do działania ludzi młodych. To doświadczenie jest dość uniwersalne, nie ma różnicy czy jest się z dużego miasta czy z małej miejscowości, młodzi ludzie są pełni pomysłów, ideałów, chęci zmieniania, wprowadzania nowego. Ale żeby tę pozytywną energię wyzwolić a nie „zabić” to należy im to umożliwić. Jest to zadanie rodziców, nauczycieli, animatorów itp.

Takie miejsc i takiej przestrzeni doświadczyła młodzież podczas pobytu w Hej! jest to – nowa przestrzeń młodzieżowa, która powstała przy ul. Peowiaków 11 w Lublinie w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023, której Lublin będzie stolicą w 2023 r.

Za tytułem tym idą starania aby Lublin był miastem przyjaznym młodzieży tj. aby skutecznie ją wspierać́ i zachęcać́ do aktywności obywatelskiej, a także zachęcać do mówienia o sobie w swoim imieniu i podejmowania działań zgodnie z własnymi potrzebami.

Ta wielka potrzeba bycia usłyszanym przez młodzież, co więcej mówienia, działania, decydowania o sobie wybrzmiała podczas wizyty. Młodzież mówiła o swoich potrzebach, pomysłach na działania w swojej społeczności lokalnej, o tym jakie chciałaby wprowadzić zmiany, czy też zupełnie nowe pomysły. Wszystko to odbyło się w atmosferze dialogu i argumentacji merytorycznej.

Swobodny klimat, atmosfera w tym np. swoboda w korzystaniu z tej przestrzeni, to w opinii młodzieży uczestniczącej w wizycie istotne czynniki, które młodym pomagają się otworzyć, poczuć bezpiecznie, a tym samym otwiera się przestrzeń do kreatywności i zaangażowania.

Wizyta odbyła się w ramach Projektu „Jesteśmy młodzi – o kulturę nam chodzi” współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2001-2030.

Ikona wstecz Wróć do aktualności

Ikona do góry