Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Lokalna Polityka Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju

Dotyczy projektu: „Obywatelski challenge – włącz się!".

Spotkanie Konsultacyjne w Ciosamch: Lokalna Polityka Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju

30 stycznia 2024 r. w Ciosmach odbyło się ważne spotkanie konsultacyjne, poświęcone lokalnej polityce dotyczącej ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy z różnych środowisk i organizacji zgromadzili się, aby dzielić się swoimi opiniami, wskazywać problemy oraz proponować zmiany w tym zakresie a także zaprezentować swoje stanowiska. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji zgromadzonych danych dotyczących problemów związanych z ochroną środowiska na terenie gminy Biłgoraj ,w tym Ciosm. Wśród najważniejszych kwestii, które pojawiły się podczas spotkania, znalazły się sprawy związane z zaśmiecaniem wspólnych przestrzeni, szczególnie lasów i miejsc zielonych. Uczestnicy wskazywali na potrzebę skuteczniejszej polityki dotyczącej segregacji odpadów, zapobiegania wycince drzew oraz braku rowów melioracyjnych.

Jednym z kluczowych punktów debaty była rola gminy w tworzeniu pozytywnych zmian w zakresie ochrony środowiska. Uczestnicy podkreślali, że to właśnie lokalne władze powinny być inicjatorami działań i współpracować z różnymi organizacjami, szkołami, grupami społecznymi oraz mieszkańcami aby skutecznie angażować społeczność w procesy podejmowania decyzji dotyczących środowiska. Szkoły zostały również wskazane jako kluczowy element edukacji ekologicznej, która może prowadzić do zmiany zachowań mieszkańców.

Wśród oczekiwań co do zmian w lokalnej polityce dotyczącej ochrony środowiska, uczestnicy zgłaszali potrzebę skonsolidowania działań mających na celu ograniczenie zaśmiecania, wprowadzenie skutecznych systemów segregacji odpadów oraz promocję zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Ważnym elementem dyskusji była także polityka związana z gospodarką wodną. Uczestnicy podnosili kwestie związane z utrzymaniem rowów melioracyjnych, zapobieganiem powodziom oraz racjonalnym korzystaniem z zasobów wodnych.

Podczas spotkania pojawił się postulat stworzenia sieci współpracy pomiędzy różnymi podmiotami działającymi na rzecz ochrony środowiska. Zaproponowano utworzenie platformy współpracy, gdzie gmina, organizacje pozarządowe, szkoły oraz mieszkańcy mogliby wymieniać informacje, koordynować działania i wspólnie podejmować decyzje.

Na zakończenie spotkania konsultacyjnego uczestnicy wyrazili nadzieję, że zgłoszone uwagi, pomysły i oczekiwania zostaną uwzględnione w lokalnej polityce dotyczącej ochrony środowiska, a współpraca pomiędzy różnymi podmiotami przyczyni się do realnych zmian na lepsze dla środowiska lokalnego.

Spotkanie konsultacyjne odbyło się w ramach projektu „Obywatelski challenge – włącz się!” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
i Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Ikona wstecz Wróć do aktualności

Ikona do góry