Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Godność – wartość podstawowa

Dotyczy projektu: "Silne wartości w małej społeczności!".

Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona. To zapis w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej - Artykuł 1, Godność człowieka

Unia Europejska jest wspólnotą wartości. Opiera się na poszanowaniu godności człowieka, wolności, równości, demokracji, poszanowania praw człowieka i praworządności.

Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

Do przestrzegania tych wartości zobowiązały się wszystkie państwa członkowskie UE, w tym oczywiście Polska. A jak jest w rzeczywistości? Czy wokół nas są przestrzegane te wartości? Czy są respektowane, znane i przestrzegane?

W małej, biłgorajskiej społeczności lokalnej sprawdzono, czy wartości podstawowe, takie jak godność ludzka jest przestrzegana i czy faktycznie „godność i szacunek to dobry kierunek!?”

Godność człowieka traktowana jest w doktrynie prawa międzynarodowego jako wartość nadrzędna, prawo człowieka, z którego wszystkie inne uprawnienia biorą swoje źródło. Musi być ona zatem szanowana, w pojęciu tak społecznym, jak i prawnym, chroniona przez państwo prawa, jego demokratyczne instytucje, ale także instytucje Unii Europejskiej. To właśnie godność osoby ludzkiej stanowi prawdziwą podstawę praw podstawowych.

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych – Konstytucja RP.

Godność ludzka jest najbardziej delikatną częścią naszego „Ja”. Bronimy ją instynktownie niezależnie od tego, czy jesteśmy dzieckiem, czy dorosłym człowiekiem. Szacunek okazywany przez innych i respektowany przez nas samych służy ochronie godności. Jego przeciwieństwem jest krytyka, lekceważenie, ironia, krzyk.

To, czy jesteśmy szanowani, możemy poznać po emocjach, które odczuwamy w kontakcie z innymi osobami – czy czujemy się przy nich dobrze czy wręcz przeciwnie.

Traktat z Lizbony, eksponując godność osobową człowieka jako pierwszą z najważniejszych wartości wspólną państwom członkowskim, na której opiera się Unia Europejska, w szczególny sposób podkreśla doniosłość tej wartości.

W małej, biłgorajskiej społeczności lokalnej sprawdzono, czy wartości podstawowe, takie jak godność ludzka jest przestrzegana i czy faktycznie „godność i szacunek to dobry kierunek!?”

Podczas sondażu ulicznego 5 lipca 2024 r., młodzi uczestnicy projektu zapytali mieszkańców, czy jest to temat ważny. Wnioski, jakie wysnuli z rozmów przeprowadzonych z rozmówcami, wynika, że godność jest dla zdecydowanej większości badanych wartością ważną, dostrzeganą i doświadczaną. Trudno o niej mówić, a tym bardziej ją logicznie uzasadnić. W rzeczywistości jest ona realizowana na różne sposoby, poprzez autonomiczne decyzje i wybory. Jednak warto byłoby przypomnieć ją społeczeństwu poprzez różnorakie inicjatywy.

Sfinansowano przez Unię Europejską.

Ikona wstecz Wróć do aktualności

Ikona do góry