Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Decydujemy wspólnie!

Dotyczy projektu: Jesteśmy młodzi - o obywatelskość nam chodzi!.

Poczucie wpływu uczniów i uczennic na życie szkoły, włączenie młodzieży we współdecydowanie o własnych szkoły, realizacja projektów wybranych przez młodzież to główne korzyści inicjatywy zrealizowanej w Starym Bidaczowie.

Młodzież od niespełna roku uczyła się metod zaangażowania w życie społeczne i publiczne. Jedną z nich był szkolny budżet obywatelski, którego elementy w grudniu przećwiczyła we własnej miejscowości.

Pierwszym krokiem była diagnoza lokalna badająca potrzeby społeczności w okresie bożonarodzeniowym. Rodzice, nauczyciele, mieszkańcy czynnie włączyli się w odpowiedzi na pytania zawarte w formie ankiety.

W kolejnym kroku młodzi wybrali trzy projekty, opracowali je w formie plakatów i poddali ogólnemu głosowaniu. Projekt o nazwie „Ozdoby świąteczne i kolędowanie” zwyciężył i rozpoczęła się jego realizacja. Odbyły się warsztaty robienia ozdób świątecznych, stroików, wspólne kolędowanie oraz integracja z ludźmi starszymi z miejscowości, którym podarowano wytwory młodych rąk.

„Uczniowie dzięki symulacji nauczyli się i zrozumieli jedną z metod partycypacji tzn. czym jest szkolny budżet obywatelski. Była to lekcja współdecydowania i współodpowiedzialności za podejmowane decyzje. Udział w symulacji to także wyjątkowa okazja, by zaszczepić w uczniach i uczennicach ducha samorządności, poczucie wpływu na to, jak szkoła funkcjonuje i co się w niej dzieje, oraz przekonanie, że warto się angażować.” – mówi Małgorzat Przytuła, opiekunka grupy młodzieży.

„I oto właśnie chodzi w projekcie, o praktykę i doświadczenie. Możemy uczyć przez wiele godzin czym jest budżet obywatelski, diagnoza lokalna, ale jeśli nie umożliwimy młodym doświadczenia i eksperymentowania z tymi metodami, to na niewiele zda się wielogodzinna teoria” – mówi Monika Dominik, koordynatorka projektu.

Szkolny budżet obywatelski to proces, w którym społeczność szkolna decyduje o sposobie przeznaczenia określonych środków finansowych. Uczniowie i uczennice zgłaszają pomysły, tworzą projekty, a następnie sami wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej atrakcyjne i potrzebne.

W Starym Bidaczowie działanie zakończyło się sukcesem. Zaangażowanie młodych ludzi pozwala zakładać, że także w przyszłości będą oni chcieli mieć wpływ i będą się czuli współodpowiedzialni za swoje otoczenie.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Ikona wstecz Wróć do aktualności

Ikona do góry