Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Co ja mogę w mojej społeczności?

Dotyczy projektu: „Obywatelski challenge – włącz się!".

Młodzi ludzie oraz społeczeństwo podejmują różne działania, które mogą mieć wpływ na ich przestrzeń. Oto kilka przykładów:

- organizowanie lokalnych wydarzeń i imprez społecznych, takich jak festiwale, koncerty lub targi rzemieślnicze, które zbierają ludzi z różnych grup wiekowych i kultur.

- pomaganie starszym osobom w swojej społeczności poprzez dostarczanie im posiłków, pomaganie im w codziennych czynnościach domowych lub towarzyszenie im na spacerach.

- angażowanie się w działania prospołeczne, takie jak sprzątanie ulic, sadzenie drzew czy organizowanie zbiórek na cele charytatywne.

- świadczenie wsparcia dzieciom i młodzieży poprzez udział w programach wolontariackich w lokalnych szkołach, organizowanie zajęć pozalekcyjnych czy mentorowanie młodych osób.

- promowanie lokalnych przedsiębiorstw i rzemieślników poprzez zakupy w lokalnych sklepach i uczestnictwo w targach lub wydarzeniach promocyjnych.

- działanie na rzecz ochrony środowiska poprzez organizowanie akcji porządkowych, spotkań informacyjnych na temat recyclingu czy promowanie zrównoważonych praktyk konsumenckich.

Wszystkie te działania ludzi i społeczeństwa mają wpływ na przestrzeń, w której żyją, tworząc ją bardziej otwartą, tolerancyjną i zrównoważoną. Poprzez zaangażowanie się w różnorodne inicjatywy społeczne, kulturalne czy ekologiczne, ludzie mogą mieć realny wpływ na swoje otoczenie i przyczynić się do tworzenia lepszej przestrzeni dla wszystkich jej mieszkańców.

Wolontariusz: - ,,Jako członek lokalnego KGW staramy się angażować miejscowe kobiety w działania rozwijające ich zainteresowania. Staramy się integrować naszą społeczność, a jednocześnie niwelować różnice między społecznością wiejską a miejską. Bardzo ważny jest równy dostęp do dóbr kulturalnych dla naszej społeczności.”

Ważne jest, aby wspierać się i mobilizować się do działań na rzecz społeczności oraz przekazywać sobie wzajemnie odpowiednie umiejętności i narzędzia, które pozwolą skutecznie realizować cele.

Społeczeństwo może dużo osiągnąć, kiedy się jednoczy i działa wspólnie. Dzięki solidarności i wzajemnej pomocy, można pokonać trudności, osiągnąć cele i tworzyć lepsze warunki życia dla wszystkich.

Wolontariusz: - ,,Współdecydowanie wymaga od nas współpracy na różnych szczeblach naszych działań, podczas podejmowania decyzji dla określonej grupy oraz wspólnego podejmowania zadań i porozumień.”

Jak można zachęcić społeczeństwo do włączenia się w działania?

Wolontariusz: - ,,Na początek trzeba przedstawić swoje pomysły, następnie przedstawić przebieg planowanych działań, harmonogramu, zakładanych rezultatów. Działania powinny być organizowane w taki sposób, aby ludzie chcieli i mieli możliwość włączenia się we wszystkie procesy”.

Społeczeństwo może tworzyć innowacje, rozwijać się kulturalnie i gospodarczo, oraz dbać o dobro wspólne. Jednak, aby to osiągnąć, konieczne jest zaufanie, współpraca i solidarność między ludźmi. Jedynie poprzez wspólne działanie społeczeństwo może bardzo dużo osiągnąć. Pamiętaj, że nawet najmniejsze działanie może mieć pozytywny wpływ na Twoją społeczność, więc nie wahaj się angażować i pomagać innym w każdy możliwy sposób.

Wolontariusz: - ,,Wspierajmy naszą społeczność małymi akcjami, a będą działy się duże rzeczy!”

Artykuł powstał w ramach projektu „Obywatelski challenge – włącz się!” i jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
i Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Ikona wstecz Wróć do aktualności

Ikona do góry