Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Ciosmy na wizycie studyjnej w Bolestraszycach

Dotyczy projektu: „Obywatelski challenge – włącz się!".

W dniu 20 maja grupa młodzieży z Ciosmów odbyła spacer badawczy w Ogrodzie Arboretum w Bolestraszycach. Spacer był ważnym doświadczeniem dla uczestników, ponieważ pozwolił odkryć tajemnice przyrody jednocześnie pogłębiając swoją wiedzę na temat ochrony środowiska. Wizyta wzbudziła refleksję na temat edukacji i doświadczenia ekologicznego, stawiając pytania dotyczące wpływu takich działań na przyszłe pokolenia.

Ogród Arboretum w Bolestraszycach jest prawdziwym skarbem dla miłośników natury i ekologii. Podczas wizyty młodzież miała okazję zapoznać się z różnorodnością roślin, które znajdują się w ogrodzie. Wędrując między malowniczymi alejkami, odkrywali różnorodność ekosystemów, jakie mogą istnieć. Mieli możliwość zobaczyć różne gatunki flory, w tym chronione. Ważnym doświadczeniem było zobaczenie jak ważna dla Ekosystemu jest konieczność zachowania równowagi między człowiekiem a naturą. Takie czynniki, jak wylesianie, zanikanie gatunków roślin, sztuczne nawożenie, zanieczyszczenie czy zmiany klimatyczne bardzo negatywnie wpływają na naszą planetę. To otworzyło szerokie pole dyskusji na temat edukacji ekologicznej i konieczności podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.

Młodzież z Ciosmów zwróciła uwagę na potrzebę edukacji ekologicznej już od najmłodszych lat. Uważają, że istotne jest, aby dzieci i młodzież zdobywały wiedzę na temat ekologii od najwcześniejszych etapów swojego życia. Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań już we wczesnym wieku pozwoli na tworzenie społeczeństwa bardziej odpowiedzialnego i świadomego swojego otoczenia.

Wizyta odbyła się w ramach projektu Obywatelski challenge – włącz się!” który finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
i Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Ikona wstecz Wróć do aktualności

Ikona do góry